Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów podawane w formularzu rejestracyjnym i zamówienia mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie przez firmę Picassi Ewa Jankowska. Zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.

Firma Picassi Ewa Jankowska nie udostępnia danych osobowych osobom postronnym.

W każdej chwili użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych oraz ich zmian.

Użytkownik ma prawo do usunięcia danych ze swojego konta, a także do usunięcia konta z Systemu.

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Państwa komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.