Reklamacje i zwroty

Reklamacja z tytułu uszkodzenia towaru w transporcie

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane
tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody (przy odbiorze przesyłki) podpisanego przez odbiorcę
i dostawcę przesyłki.

Przed odbiorem prosimy dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera.
Jeśli zamówiony produkt uległby uszkodzeniu podczas transportu należy wypełnić protokół szkody, który jest podstawą do złożenia reklamacji. 

Procedura reklamacji z tytułu uszkodzenia towaru w transporcie

1. Jeżeli zauważysz, że przesyłka jest uszkodzona, otwórz ją w obecności kuriera i sporządź protokół szkody.
W przypadku gdy kurier nie posiada protokołu odbiorca powinien do 7 dni od doręczenia udać się do najbliższego oddziału lub innej placówki pocztowej i z pracownikiem spisać protokół uszkodzenia, który jest niezbędnym i koniecznym dokumentem potrzebnym do złożenia rzeczowej reklamacji. Do spisania protokołu niezbędne jest okazanie towaru oraz kompletnego opakowania. Należy wskazać uszkodzenia towaru oraz uszkodzenia opakowania.

2. Na adres e-mail kontakt@picassi.pl należy wysłać:

  • kopię (skan lub zdjęcie) sporządzonego protokołu szkodowego
  • min. 2 zdjęcia uszkodzeń
  • numer listu przewozowego
  • dowód zakupu produktu


3. Po otrzymaniu powyższych informacji oraz dostarczeniu przez kuriera uszkodzonego towaru do siedziby Picassi, wyślemy do Ciebie nowy, pełnowartościowy produkt na nasz koszt.

Reklamacja z tytułu wadliwego towaru lub wysyłki niewłaściwego towaru

Podstawą do reklamacji jest towar niezgodny z zamówieniem. Dotyczy to wad technicznych produktu, tj. zły rozmiar, zły materiał lub niekompletne zamówienie.

Procedura reklamacji z tytułu wadliwego towaru lub wysyłki niewłaściwego towaru

1. Na adres e-mail kontakt@picassi.pl  należy wysłać opis reklamacji produktu wraz z załączonymi
2 zdjęciami wady w celu weryfikacji niezgodności z zamówieniem.

2. W przypadku zwrotu towaru wadliwego, prosimy o staranne i bezpiecznie zapakowanie produktu oraz załączenie kopii dokumentu zakupu. Produkt zostanie odebrany przez kuriera w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas reklamacji. Koszty transportu ww przypadku ponosi Picassi.

3. Po przeprowadzeniu procesu reklamacyjnego i weryfikacji produktu reklamowanego wysłany zostanie prawidłowy produkt do Klienta. Koszty transportu wymienionego towaru ponosi Picassi.

4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient. Wymagane jest załączenie materiału dowodowego w postaci zdjęć cyfrowych.

Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie w jakim zostały dostarczone. W przypadku odkrycia wad technicznych fototapety po jej naklejeniu, reklamacja nie zostanie uznana.

Do wad technicznych nie zaliczają się różnice kolorów z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe, a także faktyczne uszkodzenia wynikłe ze sposobu użytkowania produktu przez Klienta.

Zwroty

1. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku jeżeli produkt jest zapakowany, nieuszkodzony, kompletny i nie posiada znaków użytkowania.

3. Możliwość zwrotu nie dotyczy zamówień specjalnych oraz przygotowywanych na indywidualne życzenie Klienta (w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć Picassi.pl).

4. Koszty transportu ponosi strona zwracająca. Istnieje możliwość wysłania przez firmę Picassi kuriera, który odbierze przesyłkę i doręczy ją do siedziby firmy. Wówczas kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki zwrotnej.

5. Adres wysyłkowy w przypadku zwrotów:  Picassi, ul. Mickiewicza 1/21 05-090 Raszyn 

Procedura zwrotu

1. Produkt(y) wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy wysłać na adres:
Picassi, ul. Mickiewicza 1/21, 05-090 Raszyn

2. Zwrot kosztów zakupu produktu zostanie przekazany na konto Klienta w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.